Hrvatski novinari i publicisti traže preispitivanje odluke Vijeća za elektroničke medije jer smatraju kako je nesrazmjerno ekstremno discipliniralo lokalnu Z1 televiziju. Ovakva presedanska odluka u Hrvatskoj štetno će utjecati na slobodu svih medija i poticati još jaču cenzuru i autocenzuru, u ionako pluralizmom siromašnoj medijskoj sceni.

Naime, Vijeće za elektroničke medije je na sjednici održanoj 22. siječnja 2016. donijelo jednoglasnu odluku o privremenom oduzimanju koncesije nakladniku Z1 Televizija d.o.o. na tri dana zbog emitiranja emisije “Markov trg”, urednika i voditelja Marka Juriča 19. siječnja 2016. Privremeno oduzimanje koncesije nakladniku Z1 Televiziji na rok od tri dana započinje 26. siječnja u 00.00 sati.

Pritom se Vijeće pozvalo na članak 12. stavak 2. Zakona o elektroničkim medijima kojim je propisano da:

    „U audio i/ili audiovizualnim medijskim uslugama nije dopušteno poticati, pogodovati poticanju i širiti mržnju ili diskriminaciju na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije, te antisemitizam i ksenofobiju, ideje fašističkih, nacionalističkih, komunističkih i drugih totalitarnih režima“.

Pažljivom čitatelju ovih redaka, što svi medijski djelatnici jesu, jasno je da je ovaj članak izravno ili neizravno prekršen od strane većine medija u Republici Hrvatskoj. Ukoliko bi se ovakve velike financijske sankcije dosljedno primjenjivale, moglo bi se ukinuti sve medije.

Podsjećamo da Vijeće za elektroničke medije ima dvostruke kriterije. Tako je u slučaju neprimjerih sadržaja dostupnih djeci, unatoč javnoj raspravi i pozivima za očitovanjem, reagiralo tek na traženje dječje pravobraniteljice i to s vrlo blagom financijskom kaznom.

Zahvaljujemo svim kolegama i medijskim djelatnicima na već iskazanima izrazima zabrinutosti te i sve ostale pozivamo na solidarnost.

 

foto: logo Z1 televizija